Odstąpienie od umowy

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

…………………., dn. ……………………..

imię, nazwisko i adres konsumenta
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

nazwa i adres przedsiębiorstwa
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ……. zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

…………………………
podpis konsumenta

Zapytaj mnie